เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ