ขอแสดงความยินดีกับนายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคลาสสิก ซีเนียร์ ในการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 18 “ไอพีเอสซี แฮนด์กัน เวิร์ลชู๊ด 2017” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ณ ประเทศฝรั่งเศส