ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Culinary Cup 2017 ณ หอประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทร์ทิมา ลำพล Fruit and Vegetable Carving Live นายภูวนาถ รอดเพชร Modern Thai Cuisine Live นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา World Street Food Live รางวัลชมเชย นายดำริห์ ทรายทอง Modern Thai Cuisine Live