ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ (นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ นางสาวสุภาวดี กุลประยงค์ นางสาวอาริยา อุ่นมี นางสาววัลภาวงศ์ เทพรัตน์) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เมนูไก่รอบกองไฟ (นางสาวกรรณิกา คนหาญ นางสาวเกษสุดา ศิริธารา นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ นายชัยสิทธิ์ มนทักษิณ) จากการแข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา