ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชี้แจงการบริหารการทำงานและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ และมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ในโครงการ “ผู้บริหารพบประชาคม” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์