#ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ประเภทเยาวชน
โครงการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
เรื่อง…#เด็กโลกใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณพงศกร สวัสดิ์มาก