#ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในผลงานเรื่อง กานท์เวลาของผู้คน โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณพงศกร สวัสดิ์มาก