ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนฯ น.ส.ประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางภริดา รัตนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การตัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการพัฒนาแผนงานของหน่วยงานรองรับยุทธศาสตร์ จาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี