นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) สร้างผลงานการแข่งขันคาราเต้ โด ในรายการ All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup) วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 เหรียญทอง จาก – Miss Gladys Fuentes อาจารย์ศูนย์ภาษา ประเภทท่ารำบุคคลหญิง ระดับ Basic Level 2 เหรียญเงิน จาก – นายวิศรุต นพวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 67 กก. – นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 55 กก. 2 เหรียญทองแดง จาก – นายทักษ์ดนัย วันประจิม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. – นายเจษฎา ภู่หยัด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก.

 

**ชอบคุณภาพจากเฟชบุ๊ค สภานักศึกษาภาคปกติ มรภ.ราชนครินทร์***