ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล และ ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อดีตอธิการบดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มรร. จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษา 6 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้ง มอบเงินเพื่อจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลให้กับ มูลนิธิ รภ.ราชนครินทร์ อีก 2,000,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์