มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รายได้สมทบทุนมูลนิธิ รภ.ราชนครินทร์ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นเงิน 813,917.75 บาท