ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมลงนามข้อตกลงขยายระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์แห่งภูมิภาคอาเซียน AUCC ร่วมกับ 37 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี