นายอนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรองรับ EEC ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี นางทิพาพรรณ ไทยมี ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผน มีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา