เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์