ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิต มรร. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิตฯ