รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิุนายน – 31 กรกฏาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>