ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ณ สนามกีฬา มรร. อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 60