ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าพบนายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการเชิญผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประชุมความต้องการและพัฒนาแรงงาน เพื่อรองรับ EEC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ณ มรร.