นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง ฉะเชิงเทรา โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีกล่าวรายงาน และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมปลูกต้นมะม่วง บริเวณแปลงปลูก หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2560