วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์   ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์