ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน