ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค <ายละเอียดเพิ่มเติม>