ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน <ายละเอียดเพิ่มเติม>