จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ.) บรรยาย เรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ส่วนราชการได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา