ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสง์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>