บรรยากาศพิธีปลงผมนาค วันที่ 13 ก.พ.60 โดยมีรศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ อธิการบดี ร่วมในพิธี และปลงผมผู้เข้าร่วมบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร์ สยามินทราธราชบรมนาถบพิตร ณ วัดผาณิตาราม