ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกงปาร์ค จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสง์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>