31 ม.ค. 60 รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรีและระยอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มรร.