ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาบสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน <รายละเอียดเพิ่มเติม>