รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดโครงการ “ราชภัฏร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ” และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น เมื่อ 16 ม.ค. 60 ณ มรภ.ราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และได้รับเกียรติจาก ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ในครั้งนี้ด้วย