ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

<รายละเอียดเพิ่มเติม>