ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์(โรงเรียนสาธิตฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>