Image preview

ศาสตราจารย์ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานนำกล่าวคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกรู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์