ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 22 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ทั้งนี้ มรร. จะมีหนังสือแจ้งเลื่อนการสอบภายหลัง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียดกำหนดการ)