ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา

img157_Page_1

img157_Page_2

img157_Page_3