ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>