14890603_1351588544852837_8182702945978164054_o

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานจุดเทียน แสดงความไว้อาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา