14712984_1346011532077205_3218579709403639302_o

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะอนุเสาวรีย์สมเด็จย่า ในโครงการวันระลึก “สมเด็จย่า” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา