14581360_1330751096936582_8301492051802782127_n

ขอแสดงความยินดี กับ นายนรินทร์ คำวิเชียร ที่ได้รับโล่รางวัล ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “โสธโร พุทบารมี” ระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น มรร.