culture22

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 5 คณะ และสโมสรนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี” ประจำปี 2559