ผศ.ดร.อุทัย ศริริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหามหาราชินี และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีการขับร้องเพลงประสานเสียง และรำถวายพระพร จากสโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๕ ห้องราชนครินทร์ อาคารราชนครินทร์