มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา