13592557_519755778216674_8726156075913242005_n

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 กองกพัฒนานักศึกษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่บัณฑิตที่สมบูรณ์ นักศึกษาใหม่2559  โดยมีกำนหดการทั้งหมด 10 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Cr. Sanooksudsud2