แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ กรกฎาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

13558888_1255182334493459_2647674367496058906_o

 

13575827_1255182331160126_2999754218697392799_o