13416966_1241807605830932_6461894483023249954_oผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ร่วมกับคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง