รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานกีฬาบุคลากร “สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙”

By myuser2X February 28, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานกีฬาบุคลากร “สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙” สร้างแรงจูงใจ สานสายใยราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง

By myuser2X February 26, 2018 (No)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง ผู้ประสงค์จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่งขอรับแบบประเมินได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ้ลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By myuser2X February 23, 2018 (No)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ้ลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X February 22, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561  ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X February 22, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

By myuser2X February 22, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี และทีมงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ต.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีวิชาการ และคณะทำงานจำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานระบบพัฒนาผลงานทางวิชาการและกระบวนการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนให้สามารถตอบสนองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ปี 2561

By myuser2X February 22, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ปี 2561 ร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล จัดโดยกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม