รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีวิชาการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 ณ มศว. ประสานมิตร

By myuser2X February 15, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีวิชาการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 ณ มศว. ประสานมิตร ต่อเนื่องจาก 16 ม.ค. 61 โดยมี รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา (ประเทศไทย) ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว. ประสานมิตร รวมทั้งผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้แทนคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และคณะทำงาน คณะวิทยฯ มศว.ประสานมิตร เข้าร่วมประชุม โดย มรภ.ราชนครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพในปี 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X February 15, 2018 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X February 13, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 8 มิถุนายน 2561  ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกในวันซ้อมรับปริญญา 2-6 มีนาคม 2561

By myuser2X February 12, 2018 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกในวันซ้อมรับปริญญา 2-6 มีนาคม 2561 ผู้มีความประสงค์ ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติม 038-500000 ต่อ 6640 และ 081-7625985 คุณชัยชาญ<รายละเอียดเพิ่มเเติม>

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน

By myuser2X February 12, 2018 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น)ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

14กุมภาพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

By myuser2X February 9, 2018 (No)

#14กุมภาพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา แนะนำผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว หมายเลข1 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.47 ภูมิลำเนา ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นโยบาย 1.แก้ไขปัญหาระบบรถรับ-ส่งมหาวิทยาลัย 2.จัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 3.จัดดนตรีผ่อนคลายยามเย็นในวันพฤหัสช่วงเย็น 4.แก้ไขปัญหาการลงกิจกรรมล่าช้า ————————————————————————— 14 กุมภาพันธ์ 2561 วันเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ มรร.เมือง 2.หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ บริเวณตึก8ร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.เป็นต้นไป

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ”

By myuser2X February 7, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ” พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหาร ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X February 6, 2018 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น”

By myuser2X February 1, 2018 (No)

  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย โต๊ะจีน 300 โต๊ะ นั่ง 8 คน ราคา 2,400 บาท และ 2,800 บาท(รับเข็มที่ระลึกสมาคม) รายได้มอบเป็นการศึกษาให้กับนักศึกษา สำรองที่นั่ง 081-8633035 คุณประภาส พบกับกิจกรรม – การวาดภาพดอกสารภีประกอบดนตรี – แห่ตรามหาวิทยาลัย – มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น – การแสดงดนตรีของนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี – นักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” – เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโร่ – มิคกี้ แกรมมี่ – ประมูลภาพวาด – จับรางวัลหางบัตร

อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสาขาสาขาวิชารัฐศาสตร์

By myuser2X February 1, 2018 (No)

31ม.ค.61 เวลา 7.30 น. อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสาขาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานสายใยร่วมใจสิงห์สารภี 60 ณ โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์