พิธีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X January 18, 2018 (No)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอประชุม ชัั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน”

By myuser2X January 15, 2018 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเพื่อนๆ ในนามทีมฉะเชิงเทรา ที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

ร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ จัดการแถลงข่าวการจัดงานคืนสู่เหย้า 77 ปี สารภีคืนถิ่น

By myuser2X January 15, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ จัดการแถลงข่าวการจัดงานคืนสู่เหย้า 77 ปี สารภีคืนถิ่น โดยจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีแสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล จากนั้นจะมีการวาดภาพดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดย ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และทีมงาน เวลา 19.00 น. แห่ตรามหาวิทยาลัย โดย นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา เวลา 19.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายคมศิลป์ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี จัดโครงการผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์

By myuser2X January 11, 2018 (No)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี จัดโครงการผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิด แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันนี้ 11 มกราคม 2561 โดยมีประเด็นในการพบปะพูดคุย คือ สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น แนวทางการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบรับการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ องคมนตรี และเรื่องพิจารณาร่วมกัน ประกอบด้วย การเร่งดำเนินการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 2558 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และจะสัญจรไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และคณะครุศาสตร์ วันที่ 8 มีนาคม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X January 11, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงษ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ราชนครินทร์ “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร” (Science RRU Open House 2018)

By myuser2X January 10, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงษ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ราชนครินทร์ “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร” (Science RRU Open House 2018) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก ประมาณ 2,000 คน

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี เป็นผู้แทน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานประชุม และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่

By myuser2X January 9, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี เป็นผู้แทน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานประชุม และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ บรรยายพิเศษ

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

By myuser2X January 8, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  8 – 31 มกราคม 2561 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>