รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา

By myuser2X December 19, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยงานอาคารและสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

กำหนดวันพระราชทานปริญาบัตร

By myuser2X December 15, 2017 (No)

กำหนดวันพระราชทานปริญาบัตร —————————————— วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2561 รอบแรก บัณฑิต▪️มหาบัณฑิต▪️ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สิ่งที่บัณฑิตควรเตรียม 1.วันฝึกซ้อมจะอยู่ในช่วง 1-7 มีนาคม 2561 (รอการประชุมจากผู้เกี่ยวข้องกำหนดและระบุวันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง) วางแผนการลางานของท่านในช่วงวันดังกล่าว 2.เตรียมชุดที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญาบัตร เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดนักศึกษาให้พร้อม กรณีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ที่สวมใส่ชุดปกติขาว ตามกรมกองหน่วยงานของท่านเตรียมความพร้อมและนำมาในวันฝึกซ้อมใหญ่(เหมือนวันรับจริง) 3.ย้อมสีผมให้ดำกรณีบัณฑิตที่ทำสีผมตั้งแต่วันที่จะมาเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย 4.เตรียมวางแผนจองห้องพักช่วงฝึกซ้อม กรณีอยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้ทันการฝึกซ้อมในแต่ละวัน 5.ดูแลสุขภาพของบัณฑิตเตรียมความพร้อมให้ดี ——————————————————————— ▫️ติดตามวันประกาศวันฝึกซ้อมได้ที่ เพจ Sanooksudsud2 ▫️ให้บัณฑิตรอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัยเรื่องวันฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลโทรสอบถามจากหน่วยงานต่างๆ ▫️ยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกๆท่าน ขอบคุณข้อมูลจาก Sanooksudsud2

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน TKF เดอะฮับ คาราเต้-โด แชมเปี้ยนชิพ 2017

By myuser2X December 13, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน TKF เดอะฮับ คาราเต้-โด แชมเปี้ยนชิพ 2017 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ เดอะฮับ เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 2 เหรียญเงิน จาก นางสาวเกวลิน สุดทองมน ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก ต่ำกว่า 55 ก.ก. นายญาณพล ผสมทรัพย์ ประเภท ต่อสู้บุคคลชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป รุ่นน้ำหนัก ต่ำกว่า 67 ก.ก. 5 เหรียญทองแดง จาก นายทักษ์ดนัย วันประจิม ประเภท ต่อสู้บุคคลชาย […]

อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X December 13, 2017 (No)

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์การและปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ)

By myuser2X December 13, 2017 (No)

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์การและปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับ พลโททวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ มรร. ที่ได้รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560

By myuser2X December 6, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ พลโททวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ มรร. ที่ได้รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560 จาก สมาคมอาสาสมัครและช่วยการศึกษา โดยเข้ารับเกียรติบัตร จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

By myuser2X December 6, 2017 (No)

เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคม

By myuser2X December 6, 2017 (No)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องน้ำตาลจีน ชั้น 2 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X December 2, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>