ขอแสดงความยินดีกับ พลโททวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ มรร. ที่ได้รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560

By myuser2X December 6, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ พลโททวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ มรร. ที่ได้รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560 จาก สมาคมอาสาสมัครและช่วยการศึกษา โดยเข้ารับเกียรติบัตร จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

By myuser2X December 6, 2017 (No)

เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคม

By myuser2X December 6, 2017 (No)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องน้ำตาลจีน ชั้น 2 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X December 2, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>