ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม)

By myuser2X September 11, 2017 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจดีย์ ๒ ชั้น คือ ชั้นบนเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุเกตุแก้วจุฬามณี และประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ๔ ทิศ และชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตลอดจนเพื่อให้ประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อพระสงฆ์ในการประกอบกิจต่าง ๆ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้ วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)                                         […]

อแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd

By myuser2X September 11, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ (นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ นางสาวสุภาวดี กุลประยงค์ นางสาวอาริยา อุ่นมี นางสาววัลภาวงศ์ เทพรัตน์) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เมนูไก่รอบกองไฟ (นางสาวกรรณิกา คนหาญ นางสาวเกษสุดา ศิริธารา นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ นายชัยสิทธิ์ มนทักษิณ) จากการแข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X September 11, 2017 (No)

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการดำเนินการจัดทำโครงการรองรับแนวทางตาม(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณาจารย์ของทุกคณะที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X September 8, 2017 (No)

เพื่อให้การจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา  ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าประชุมในฐานะเลขานุการคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

By myuser2X September 7, 2017 (No)

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าประชุมในฐานะเลขานุการคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) โดยมี ท่านกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนโหวตตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ.ฉะเชิงเทรา

By myuser2X September 4, 2017 (No)

รวมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนโหวตตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ.ฉะเชิงเทรา ทีม 6 TT : Popular Vote : Tiparos Challenge ’17 Rising Star Chef ตั้งแต่วันนี้ถึง – 28 กันยายน 60 ที่เพจ Tiparos challenge #Tiparos Challenge ’17 #Popular Vote <คลิกที่นี่>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์

By myuser2X September 4, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่พนักงานขับรถยนตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานยานพาหนะ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>