ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชี้แจงการบริหารการทำงานและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ

By myuser2X August 25, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชี้แจงการบริหารการทำงานและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ และมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ในโครงการ “ผู้บริหารพบประชาคม” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X August 25, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์อุตสาหกรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  25 สิงหาคม  21 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

By myuser2X August 21, 2017 (No)

#ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเยาวชน โครงการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ เรื่อง…#เด็กโลกใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณพงศกร สวัสดิ์มาก

ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

By myuser2X August 21, 2017 (No)

#ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในผลงานเรื่อง กานท์เวลาของผู้คน โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณพงศกร สวัสดิ์มาก

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X August 17, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X August 17, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X August 17, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การตัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2562

By myuser2X August 16, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนฯ น.ส.ประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางภริดา รัตนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การตัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการพัฒนาแผนงานของหน่วยงานรองรับยุทธศาสตร์ จาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

By myuser2X August 16, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) สร้างผลงานการแข่งขันคาราเต้ โด ในรายการ All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup)

By myuser2X August 15, 2017 (No)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) สร้างผลงานการแข่งขันคาราเต้ โด ในรายการ All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup) วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 เหรียญทอง จาก – Miss Gladys Fuentes อาจารย์ศูนย์ภาษา ประเภทท่ารำบุคคลหญิง ระดับ Basic Level 2 เหรียญเงิน จาก – นายวิศรุต นพวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 67 กก. – นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า […]